Ediciones
 
 
MOG Raymundi Lulli Opera omnia, I. Salzinger (ed.), 8 vols. (Maguncia, 1721-1742; reimpr. Frankfurt, 1965).
NEORL Nova Edició de les Obres de Ramon Llull, (Palma: Patronat Ramon Llull, 1991 y ss.).
ORL Obres de Ramon Llull, edició original, 21 vols. (Palma: Comissió editora Lulliana, 1906-1950).
ROL Raimundi Lulli Opera Latina, I-V (Palma, 19591967); VI y ss. (in Corpus Christianorum. Continuatio Mediaevalis, Turnhout, 1975 ss.).
  Correspondencia de las numeraciones en las respectivas colecciones:
 
ROL CCCM ROL CCCM ROL CCCM ROL CCCM
VI 33 XVI 78 XXVI 180 C XXXVI  
VII 32 XVII 79 XXVII 181 XXXVII 265
VIII 34 XVIII 80 XXVIII 182 XXXVIII  
IX 35 XIX 111 XXIX 183    
X 36 XX 113 XXX 184    
XI 37 XXI 112 XXXI 185    
XII 38 XXII 114 XXXII 213    
XIII 39 XXIII 115 XXXIII 215    
XIV 75 XXIV 180 A XXXIV 246    
XV 76 XXV 180 B XXXV 248    
   
Otras  
5 Ramon Llull, Ars Notatoria, ed. J. Gayà, (Madrid: CITEMA, 1978).
7 Ramon Llull, Llibre de l'orde de cavalleria, ed. A. Soler, Els Nostres Clàssics A 127 (Barcelona: Barcino, 1988).
11 Raimundo Lulio, Libro del gentil y los tres sabios, ed. y trad. M. Conde (Madrid: UNED-BAC, 2007).
17 G. Hägele, F. Pukelsheim, "Llull's Writings on Electoral Systems", Studia Lulliana 41 (2001) 7-11.
34 Raymundi Lulli Ars iuris et Arbor imperialis (Mallorca: M. Cerdà - M. Amorós, 1745).
35 Raymundi Lulli Opera medica (Mallorca: P. A. Capó, 1752).
42 J. N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià, Col·lecció Blaquerna, 1 (Barcelona - Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Blears, 2001), p. 59.
56 J. Perarnau, "«Lo sisè seny, lo qual apel·lam affatus» de Ramon Llull", Arxiu de Textos Catalans Antics 2 (1983) 23-121.
58 J. Perarnau, "La Disputació de cinc savis de Ramon Llull. Estudi i edició del text català",  Arxiu de Textos Catalans Antics 5 (1986) 7-229.
59 J. Perarnau, "Un text català de Ramon Llull desconegut: la «Petició de Ramon Llull al papa Celestí V per a la conversió dels infidels». Edició i estudi", Arxiu de Textos Catalans Antics 1 (1982) 9-46.
78 Ramon Llull, Consolatio Venetorum, ed. M. Ciceri (Pàdua-Roma: Antenore, 2008)
80 C. Ottaviano, L'«Ars compendiosa» de R. Lulle, Études de Philosophie Médiévale XII (Paris: Vrin 1930; 2ª ed. 1981).
81 E.-W. Platzeck, "Raimund Lull's Quaestio de congruo (adducto ad necessariam probationem)", Münchener Theologische Zeitschrift 8 (1957) 20-30.
83 G. Hägele, F. Pukelsheim, "Llull's Writings on Electoral Systems", Studia Lulliana 41 (2001) 16-20.
84  J. M. Millàs Vallicrosa, El libro de la «Nova geometria» de Ramon Llull, (Barcelona, 1953).
85 Raymundi Lulli Opera parva, V (Mallorca: P. A. Capó, 1746).
126 A. Bonner, Obres selectes de Ramon Llull, (Palma de Mallorca: Editorial Moll, 1989), I p. 523-599.
142 J. N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià, Col·lecció Blaquerna, 1 (Barcelona - Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Blears, 2001), p. 78.
143 B. Xiberta, "Dos opuscles llatins inèdits de Ramon Llull", Estudis Franciscans 46 (1934) 304-325.
146 E. Kamar, "Projet de Raymond Lull De acquisitione Terrae Sanctae. Introduction et édition critique du texte", Studia Orientalia Cristiana 6 (1961) 103-131.
151 J. N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià, Col·lecció Blaquerna, 1 (Barcelona - Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Blears, 2001), p. 55-57.
152 J. N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià, Col·lecció Blaquerna, 1 (Barcelona - Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Blears, 2001), p. 50-51.
153 J. N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià, Col·lecció Blaquerna, 1 (Barcelona - Palma de Mallorca: Universitat de Barcelona - Universitat de les Illes Blears, 2001), p. 53.
214 M. Sponer, "«Libre de consolació d'ermità»", Estudis Franciscans 47 (1935) 25-56.